Protokollet från Årsmötet i Brevik-Lerviks vägförening.

Finns nu här och under fliken dokument/årsmöteshandlingar. Här hittar du också de presentationer son visades på årsmötet. Vi kommer att följa statistiken från vår nya fartradar under året och skall försöka publicera intressanta data här löpande.

Pågående arbeten.

Schakt och kabelarbete av Eon, med deras entreprenör Kraftteknik i Stockholm AB
Kaftteknik kommer att återuppta arbetet så snart tjälen släpper sitt grepp om jorden. Målet är att lägga ner elkabel i marken/våra diken för att förstärka elförsörjningen för  alla fastigheterna på Timmervägen, Fästigen och Hamnvägen, samt för den södra delen av Vallvägen. Vi kommer givetvis att säkerställa att de återställer marken och våra diken efter arbetet.