Aktuellt:

  • Etapp 2 av Trafiksäkerhetsprojektet går fint framåt. Snart är det bara belysnings-stolparna kvar. 
  • Vinterns/sommarens trafikstatistik från vår fartradar finns nu under fliken aktuellt och pågående. Vi har också beslutat att köpa in en till fartradar som kan vara mer ambulerande i området
  • Eon/Kraftteknik har nu återupptagit barbetet. Beräknas klart runt den 1/11
  • Många behöver klippa sina häckar! Speciellt ni som bor längs med den nya grusade trottoaren