Aktuellt:

  • Styrelsen vill tacka alla som kom till vårt årsmöte och deltog i den livliga debatten.
  • Protokollet från årsmötet finns nu under fliken dokument samt i originalform hos Björn Jacobson, Lerviksvägen 45, i stället för hos Leif Eriksson, 
  • Nu hittar ni Sven-Erik Wånells fascinerande historik om Brevik/Lerviks gårdar och vårt område under fliken  Dokument