Aktuellt:

  • Potokollet från årsmötet som hölls den 12/3, finns nu under fliken Dokument. 
  • Etapp 2 av Trafiksäkerhetsprojektet som beslutades på årsmött kommer att påbörjas så fort som möjligt då markerna har torkat upp och vi har hunnit handla upp entreprenaderna.
  • Använd gärna kontaktsidan för att komma in med synpunkter  och idéer om hurr vi tillsammans kan utveckla vårt vägnät och förbättra trafiksäkerheten
  • Vi kommer att löpande under året presentera statistik från vår nya fartradar